رمز گلستان را فراموش کرده ام و کاربران ارشد پاسخگو نیستند چه باید کرد ؟

سوال شده خرداد 25, 1396 در سامانه گلستان بوسیله ی راضیه اکبرپور (120 امتیاز)

1 پاسخ

باسلام

اکثرا سر جلسه امتحان مراقب و یا در اتاق قرنطینه امتحانات می باشنددر صورت نیاز فوری مراجعه حضوری نمایید و یا با شماره 32253161 داخلی 245
پاسخ داده شده خرداد 27, 1396 بوسیله ی Farspnu (58,100 امتیاز)
...