سلام.کد واحدیامرکزیامقصدبرای دانشگاه پیامنورشیراز

سوال شده شهریور 4, 1396 در سایر بوسیله ی hngameh (120 امتیاز)

1 پاسخ

سلام

درون سامانه گلستان شیراز تایپ نمایید کد نشان داده میشود
پاسخ داده شده شهریور 5, 1396 بوسیله ی Farspnu (57,740 امتیاز)
...