شهریه ی رشته ی علوم تربیتی چه مقدار است؟در هر ترم چقدر باید پرداخت کرد؟

آیا شهریه ی دانشگاه های پیام نور در شهرهای مختلف،در یک رشته ی یکسان،متفاوت است؟
سوال شده دی 6, 1396 در شهریه و وام دانشجویی بوسیله ی Ravansima (140 امتیاز)

1 پاسخ

بستگی به انتخاب واحد شما دارد و چند واحد انتخاب نمایید.
پاسخ داده شده دی 9, 1396 بوسیله ی Farspnu (58,100 امتیاز)
...