اعتراض به امتحانات

من واحد شیراز هستم، برای اعتراض داخلی امتحانات در خود دانشگاه شهرک گلستان یا اداری موجود در خیابان ساحلی هست؟ همچنان در سیستم گلستان مواردی از اعم عدم پاسخ و خطای سیستم در محاسبه نکردن برای اعتراض نیست. فقط مواردی از قبیل منابع خارج از امتحان و حذفیات و شماره سوال و... هست.
ببندید با توجه به این نکته: پاسخ داده شد
سوال شده 16 دی 1396 در امتحانات بوسیله ی سحر پورحسین (210 امتیاز)
بسته شده 26 دی 1396 بوسیله ی سحر پورحسین

1 پاسخ

 
بهترین پاسخ

با شماره 07132253161 داخلی امتحانات استان تماس بگیرد و مشکل عدم ثبت اعراض را به مسئول امتحانات استان اعلام نمایید

پاسخ داده شده 16 دی 1396 بوسیله ی Farspnu (58,060 امتیاز)
انتخاب شده 26 دی 1396 بوسیله ی سحر پورحسین
...