سلام می خواستم کاردانی بگیرم حدود70 واحد هم پاس کردم

سوال شده 17 دی 1396 در سنوات دوره تحصیلی و معافیت بوسیله ی 935176509 (120 امتیاز)

1 پاسخ

با آموزش مرکز خود و یا با شماره 32253161 داخلی  آموزش تماس بگیرد.
پاسخ داده شده 17 دی 1396 بوسیله ی Farspnu (58,100 امتیاز)
...