با سلام بنده چیز زیادی نمی خواهم ولی چرا از تلفن های دانشکده هیچکس پاسخگو نیست ؟

سوال شده 19 خرداد 1397 در سایر بوسیله ی sadra (120 امتیاز)

1 پاسخ

باسلام

مراجعه کننده محترم با عرض پوزش این روزها امتحانات می باشد و اکثر کارکنان در جلسه امتحان مراقب می باشند.
پاسخ داده شده 19 خرداد 1397 بوسیله ی Farspnu (58,300 امتیاز)
...