بعد از گذراندن دروس جبرانی آیا نمرات قبلی حذف میشن؟

آیا نمرات قبلی حذف میشن یا همش باهم با واحدهای اضافی جمع میشن مجدد؟
سوال شده 7 تیر 1397 در سایر بوسیله ی F (120 امتیاز)
ویرایش شده 9 تیر 1397 بوسیله ی F

1 پاسخ

باسلام در معدل کل محاسبه نمیشود
پاسخ داده شده 10 تیر 1397 بوسیله ی Farspnu (58,340 امتیاز)
...