آیا دانشجوی کارشناسی به بالای ورودی سال 1397 دانشگاه پیام نور میتواند بدون انصراف در آزمون سراسری سال 1398 شرکت کند؟

سوال شده 14 مرداد 1397 در سایر بوسیله ی ف ش (120 امتیاز)

1 پاسخ

باسلام

ورودی 97؟؟؟ یعنی دوماه دیگر که تازه ورود کنند؟؟

آری می تواند
پاسخ داده شده 16 مرداد 1397 بوسیله ی Farspnu (58,100 امتیاز)
...