برنامه کلاسی درس ورزش1 در تابستان چجوری ارائه شد من در سایت چیزی ندیدم وجا موندم ازکلاسا

من برنامه کلاسی درس ورزش1 در ترم تابستانو ندیدم توسایت کی ارائه شده من ب نمره عملیش نرسیدم هرچیم ب دانشگاه زنگ زدم کسی جواب نداد حالا من چیکارکنم
سوال شده 23 مرداد 1397 در سایر بوسیله ی arashi (120 امتیاز)

1 پاسخ

باسلام مهم نمره عملی آن بود. در سایت همان مرکز درج میشود
پاسخ داده شده 27 مرداد 1397 بوسیله ی Farspnu (58,340 امتیاز)
...