شرکت در طرح ضیافت نیازمند پرداخت شهریه ثابت ترم تابستان است؟

تابستان 97در طرح ضیافت شرکت کردم اماترم تابستان بر نداشتم،الان که میخوام برای نیمسال اول انتخاب واحدکنم برام بدهی قبلی به مبلغ 129هزار تومان درج شده؟ مگرگفته نشده بود که طرح ضیافت بدون ترم تابستان شهریه ثابت تابستان لازم نیست؟
سوال شده 20 شهریور 1397 در شهریه و وام دانشجویی بوسیله ی 949675396 (120 امتیاز)

1 پاسخ

با مسئول آموزش مرکز خود تماس بگیرید
پاسخ داده شده 21 شهریور 1397 بوسیله ی Farspnu (58,340 امتیاز)
...