سلام فرزندان جانباز زیر ۲۵ درصد هم شامل تخفیف در شهریه می شوند؟

سوال شده 21 شهریور 1397 در شهریه و وام دانشجویی بوسیله ی Ft (160 امتیاز)

1 پاسخ

باسلام از بنیاد جانبازان سوال نمایید
پاسخ داده شده 4 روز قبل بوسیله ی Farspnu (54,500 امتیاز)
...