دانشگاه پیام‌ نور با چه شرایطی در شهریه دانشجویان تخفیف می دهد؟

سوال شده 21 شهریور 1397 در شهریه و وام دانشجویی بوسیله ی Ft (160 امتیاز)

1 پاسخ

باسلام

تخفیف در شهریه وجود ندارد. سهمیه های ویژه خانواده معظم شهدا و جانبازان و کیمته امداد است که از سوی خود آن ادارات می باشد
پاسخ داده شده 24 شهریور 1397 بوسیله ی Farspnu (58,340 امتیاز)
...