سلام قسمت پرسش ها من همه را پاسخ داده ام باز پیغام خطای عدم پاسخ به217 سوال میدهد.

سوال شده 3 مهر 1397 در سامانه گلستان بوسیله ی ALLI (120 امتیاز)

1 پاسخ

باسلام

پرسشنامه ورزشی را تکمیل کردید وپایان پاسخگویی را زده اید
پاسخ داده شده 4 مهر 1397 بوسیله ی Farspnu (58,860 امتیاز)
...