برای طرح تکمیل ظرفیت بدون ازمون نیاز به انتقالی از دانشگاهی که قبول شدم هست؟از دانشگاه غیرانتفاعی فاطمیه؟

سوال شده 22 مهر 1397 در ثبت نام بدون آزمون کارشناسی بوسیله ی Hananehyademelt (140 امتیاز)

1 پاسخ

سلام

خیر باید از آنجا انصراف دهید
پاسخ داده شده 23 مهر 1397 بوسیله ی Farspnu (58,860 امتیاز)
...