برای ثبت نام تکمیل ظرفیت باید به دانشگاه پیام نور شهرک گلستان مراجعه کنم؟

سوال شده 22 مهر 1397 در ثبت نام بدون آزمون کارشناسی بوسیله ی Hananehyademelt (140 امتیاز)

1 پاسخ

باسلام

شیراز در شهرک گلستان می باشد
پاسخ داده شده 23 مهر 1397 بوسیله ی Farspnu (58,860 امتیاز)
...