تفاوت میهمان دائم باانتقالی چیست؟

سوال شده 24 آبان 1397 در سایر بوسیله ی Mina.m. (120 امتیاز)

1 پاسخ

باسلام

مهمان دائم و موقت داریم و چیزی به نام انتقالی نداریم.

مهمان دائم نیاز به درخواست هر ترم برای مهمانی در مرکز مقصد نمی باشد
پاسخ داده شده 26 آبان 1397 بوسیله ی Farspnu (58,860 امتیاز)
...