به سامانه پرسش و پاسخ دانشگاه پیام نور استان فارس خوش آمدید. پیامک و سوال در شبکه های اجتماعی 09020401222

پرطرفدار ترین سوالات

1 پاسخ
سوال شده 15 مهر 1397 در ثبت نام بدون آزمون کارشناسی بوسیله ی Pariyaa (120 امتیاز)
1 پاسخ
1 پاسخ
سوال شده 11 مهر 1397 در سایر بوسیله ی Kobra alikhah (120 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 10 مهر 1397 در سایر بوسیله ی ali.ostovar123 (180 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 10 مهر 1397 در سایر بوسیله ی ali.ostovar123 (180 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 10 مهر 1397 در سایر بوسیله ی ali.ostovar123 (180 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 10 مهر 1397 در سایر بوسیله ی Kobraalikhah (180 امتیاز)
1 پاسخ
1 پاسخ
سوال شده 10 مهر 1397 در ثبت نام و انتخاب واحد بوسیله ی Hasan (220 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 9 مهر 1397 در ثبت نام و انتخاب واحد بوسیله ی mjkhajeh (140 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 9 مهر 1397 در ثبت نام و انتخاب واحد بوسیله ی mjkhajeh (140 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 7 مهر 1397 در ثبت نام و انتخاب واحد بوسیله ی 1650806 (340 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 7 مهر 1397 در ثبت نام و انتخاب واحد بوسیله ی 1650806 (340 امتیاز)
...