سوالات اخیر

1 پاسخ
سوال شده 11 ساعت قبل در ثبت نام و انتخاب واحد بوسیله ی mahssa (200 امتیاز)
1 پاسخ
1 پاسخ
سوال شده 5 آبان 1397 در فارغ التحصیلان بوسیله ی یونس (120 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 5 آبان 1397 در سایر بوسیله ی safaee (240 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 3 آبان 1397 در سامانه مجازی دانشگاه بوسیله ی safaee (240 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 29 مهر 1397 در ثبت نام بدون آزمون کارشناسی بوسیله ی esmaeil74 (120 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 28 مهر 1397 در سامانه مجازی دانشگاه بوسیله ی safaee (240 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 28 مهر 1397 در ثبت نام و انتخاب واحد بوسیله ی mahssa (200 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 26 مهر 1397 در سامانه مجازی دانشگاه بوسیله ی safaee (240 امتیاز)
1 پاسخ
1 پاسخ
سوال شده 26 مهر 1397 در ثبت نام و انتخاب واحد بوسیله ی Hasan (220 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 25 مهر 1397 در سایر بوسیله ی Meysam (140 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 24 مهر 1397 در ثبت نام بدون آزمون کارشناسی بوسیله ی sepide (140 امتیاز)
...