سوالات اخیر در ثبت نام بدون آزمون کارشناسی

1 پاسخ
سوال شده 3 روز قبل در ثبت نام بدون آزمون کارشناسی بوسیله ی sepide (140 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 15 مهر 1397 در ثبت نام بدون آزمون کارشناسی بوسیله ی Pariyaa (120 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 5 مهر 1397 در ثبت نام بدون آزمون کارشناسی بوسیله ی Mahvash (180 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 22 شهریور 1397 در ثبت نام بدون آزمون کارشناسی بوسیله ی abed.rostami (140 امتیاز)
...