سوالات اخیر

1 پاسخ
سوال شده 6 مهر 1397 در ثبت نام و انتخاب واحد بوسیله ی 1650806 (340 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 5 مهر 1397 در ثبت نام بدون آزمون کارشناسی بوسیله ی Mahvash (180 امتیاز)
1 پاسخ
1 پاسخ
1 پاسخ
سوال شده 4 مهر 1397 در شهریه و وام دانشجویی بوسیله ی Hasan (220 امتیاز)
1 پاسخ
1 پاسخ
سوال شده 3 مهر 1397 در ثبت نام و انتخاب واحد بوسیله ی ali.ostovar (160 امتیاز)
1 پاسخ
1 پاسخ
سوال شده 3 مهر 1397 در ثبت نام و انتخاب واحد بوسیله ی ali.ostovar (160 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 3 مهر 1397 در ثبت نام و انتخاب واحد بوسیله ی 1650806 (340 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 2 مهر 1397 در سایر بوسیله ی زهرا ک (120 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 2 مهر 1397 در ثبت نام و انتخاب واحد بوسیله ی 1650806 (340 امتیاز)
...