سوالات اخیر

1 پاسخ
سوال شده 27 دی 1396 در سامانه گلستان بوسیله ی سحر پورحسین (210 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 26 دی 1396 در ثبت نام بدون آزمون کارشناسی بوسیله ی mehr.shab (240 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 25 دی 1396 در ثبت نام بدون آزمون کارشناسی بوسیله ی mehr.shab (240 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 23 دی 1396 در شهریه و وام دانشجویی بوسیله ی mehr.shab (240 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 23 دی 1396 در شهریه و وام دانشجویی بوسیله ی mehr.shab (240 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 22 دی 1396 در ثبت نام و انتخاب واحد بوسیله ی Mhmdyz (120 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 16 دی 1396 در امتحانات بوسیله ی سحر پورحسین (210 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 15 دی 1396 در امتحانات بوسیله ی سحر پورحسین (210 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 14 دی 1396 در امتحانات بوسیله ی sht.iran (200 امتیاز)
...