سوالات اخیر

1 پاسخ
سوال شده 2 مهر 1397 در سنوات دوره تحصیلی و معافیت بوسیله ی 1650806 (340 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 2 مهر 1397 در ثبت نام و انتخاب واحد بوسیله ی Mahvash (180 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 2 مهر 1397 در سامانه مجازی دانشگاه بوسیله ی 1650806 (340 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 1 مهر 1397 در حذف و اضافه بوسیله ی 1650806 (340 امتیاز)
1 پاسخ
1 پاسخ
سوال شده 1 مهر 1397 در حذف و اضافه بوسیله ی 1650806 (340 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 31 شهریور 1397 در ثبت نام و انتخاب واحد بوسیله ی zbb (120 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 30 شهریور 1397 در ثبت نام و انتخاب واحد بوسیله ی Hasan (220 امتیاز)
1 پاسخ
سوال شده 29 شهریور 1397 در حذف و اضافه بوسیله ی 1650806 (340 امتیاز)
1 پاسخ
1 پاسخ
سوال شده 29 شهریور 1397 در ثبت نام و انتخاب واحد بوسیله ی nazanin (140 امتیاز)
...