زمان انتخاب محل آزمون چه موقع می باشد؟

دانشجويان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد جهت انتخاب محل آزمون خود مي توانيد از تاريخ  1401/8/18 الي 1401/9/1 از مسير زير در سامانه گلستان  اقدام نماييد

ورود به منوي 1- آموزش 2- دانشجو 3- درخواست ها 4- انتخاب محل آزمون

توجه 1:دانشجويان برون مرزي مجاز به انتخاب محل آزمون نمي باشند.

توجه 2: اگر دانشجويي قصد ندارد كه محل آزمون خود را خارج از مركز تحصيلي خود قرار دهد نياز به انجام عمليات در اين پردازش ندارد.

توجه 3:دانشجويان داخل كشور امكان انتخاب مراكز خارج از كشور را ندارند.

توجه 4:براي هر مركز ظرفيت محدودي  جهت انتخاب محل آزمون در سامانه تعيين شده است .

سوال شده در نوامبر 14, 2022 در امتحانات.
افزودن نظر
1 پاسخ(ها)

دانشجويان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد جهت انتخاب محل آزمون خود مي توانيد از تاريخ  1401/8/18 الي 1401/9/1 از مسير زير در سامانه گلستان  اقدام نماييد

ورود به منوي 1- آموزش 2- دانشجو 3- درخواست ها 4- انتخاب محل آزمون

توجه 1:دانشجويان برون مرزي مجاز به انتخاب محل آزمون نمي باشند.

توجه 2: اگر دانشجويي قصد ندارد كه محل آزمون خود را خارج از مركز تحصيلي خود قرار دهد نياز به انجام عمليات در اين پردازش ندارد.

توجه 3:دانشجويان داخل كشور امكان انتخاب مراكز خارج از كشور را ندارند.

توجه 4:براي هر مركز ظرفيت محدودي  جهت انتخاب محل آزمون در سامانه تعيين شده است .

پاسخ داده شده در نوامبر 14, 2022.
افزودن نظر
  • پاسخ شما

    برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید