سلام چگونه حذفیات کتاب خود را در امتحان پایان ترم مشاهده کنم

سلام چگونه حذفیات کتاب خود را در امتحان پایان ترم مشاهده کنم

سوال شده در دسامبر 26, 2020 در شیراز.
افزودن نظر
1 پاسخ(ها)

سلام

از لینک زیر میتوانید دانلود کنید

http://pnu.ac.ir/sp150/portal/home/?1693782/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-1400-1399

پاسخ داده شده در دسامبر 28, 2020.
افزودن نظر
  • پاسخ شما

    برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید