Shahin_id پروفایل

5
امتیاز

سوال
2

پاسخ
0

 • تقریبا همه واحد های درسی ارائه شده در سامانه مرکز شیراز هستند، اما من مرکز فسا قبول شدم! 

  سوال شده در اکتبر 15, 2021 در انتخاب واحد.
  • 31 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 0 امتیاز
 • من دانشجوی جدیدالورود هستم، شنیدم که واحد های ترم اول رو دانشگاه تایین میکنه؛ این واحد ها همون لیست دروس …

  سوال شده در اکتبر 12, 2021 در انتخاب واحد.
  • 38 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 0 امتیاز