آیا این مطلب صحت دارد؟؟؟

آیا مطلب زیر صحت دارد؟

به عنوان مثال آزمونی که ساعت 16 الی 18 درج شده ، آيا حتماً ساعت 16 وارد سامانه بايد شد؟ ، آيا درصورت 15 دقیقه دیرکرد ورود به سامانه ، امکان شرکت در آزمون را نخواهیم داشت؟؟؟

افزودن نظر
1 پاسخ(ها)

سلام

آزمون راس ساعت 16 شروع می شود و هر مقدار که دانشجو دیرتر وارد آزمون شود از وقت وی کسر می گردد

افزودن نظر
  • پاسخ شما

    برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید