درباره امتحانات پایانی

💠 با توجه به گزارش های 423 یا 428 حتماً به تاریخ شروع آزمون دقت نمایید و طبق ساعت شروع آزمون وارد سامانه گردید . به عنوان مثال آزمونی که ساعت 16 الی 18 درج شده ، حتماً ساعت 16 وارد سامانه گردید ، درصورت 15 دقیقه دیرکرد ورود به سامانه ، امکان شرکت در آزمون را نخواهید داشت.

این خبر تا چه حد صحت دارد؟

افزودن نظر
1 پاسخ(ها)

سلام

بله دقیقا همینگونه هست

افزودن نظر
  • پاسخ شما

    برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید