سلام.لطفا یک نظارتی بر روی آزمونهای میان ترم داشته باشین.تعداد سوالات درس عربی۱، ۸ سوال و برای هر سوال ۱ نمره در نظر گرفته شده.اگر یک سوال اشتباه جواب داده بشه،یک نمره کسر میشه و اینجوری خیلی ضرر میکنیم.مگه طبق بخشنامه،نباید برای میان ترم ۱۶ سوال در نظر بگیرن؟الان نمرات درس عربی ۱ دانشجویان را ببینید فک نکنم نمرات خوب باشه برای اینکه هر سوال اشتباه یک نمره از میان ترم کسر شده.لطفا به استاد حیدری بفرمایید یک تجدید نظری داشته باشند.سپاسگزارم

سلام.لطفا یک نظارتی بر روی آزمونهای میان ترم داشته باشین.تعداد سوالات درس عربی۱، ۸ سوال و برای هر سوال ۱ نمره در نظر گرفته شده.اگر یک سوال اشتباه جواب داده بشه،یک نمره کسر میشه و اینجوری خیلی ضرر میکنیم.مگه طبق بخشنامه،نباید برای میان ترم ۱۶ سوال در نظر بگیرن؟الان نمرات درس عربی ۱ دانشجویان را ببینید فک نکنم نمرات خوب باشه برای اینکه هر سوال اشتباه یک نمره از میان ترم کسر شده.لطفا به استاد حیدری بفرمایید یک تجدید نظری داشته باشند.سپاسگزارم

افزودن نظر
0 پاسخ(ها)
  • پاسخ شما

    برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید