فقط آزمون پایان ترم دو درس من در تقویم آمده بقیه درسها را تاریخ نزده!

فقط آزمون درس معرفت و انسان در سایت برای من زده! و درس های آمارتوصیفی و مبانی جامعه شناسی و دانش خانواده و تربیت بدنی را تاریخ پایان ترم نزده! چرا؟؟ ⁉️ 

سوال شده در ژوئن 4, 2020 در شیراز.
افزودن نظر
0 پاسخ(ها)
  • پاسخ شما

    برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید